हे संकेत सूचित करतात की तुमच नात अत्यंत मजबूत आहे आणि तुमच्या आयुष्यात कधीही खंड पडणार नाही.

चांगल्या नातेसंबंधाचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तुमचा सर्व वेळ एकत्र घालवता. निःसंशयपणे, एक निरोगी नातेसंबंध म्हणजे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या

आवडी-निवडींची प्रामाणिकपणे चर्चा करता. त्याशिवाय, तुमचे तुमच्या जोडीदाराशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे आणखीही अनेक संकेतक आहेत.

आम्ही तुम्हाला सांगू की तुमचे तुमच्या प्रियकराशी असलेले नाते किती खोल आहे.

तुमच्या जोडीदाराशी मोकळेपणाने बोला- जेव्हा तुम्ही निरोगी नातेसंबंधात असता, तेव्हा तुम्ही स्वतःला व्यक्त करण्यास संकोच करत नाही. तुम्हाला खात्री आहे की

मी जे काही बोललो ते पती/पत्नी सहमत असेल. याचे कारण असे की जर तुमचा जोडीदार तुमच्याशी बोलण्यास संकोच करत असेल तर

तो तुमच्याशी प्रामाणिकपणे संवाद साधू शकणार नाही.

एकमेकांवर विश्वास - प्रत्येक नात्याला भरभराट होण्यासाठी विश्वास आवश्यक आहे. याचे कारण असे की जर तुम्ही तुमच्या जोडीदारावर विश्वास

 ठेवत असाल तर तुम्ही अफवांवर बेफिकीर आहात. आणि तुम्ही आणि तुमचा जोडीदार यांच्यात एक अनोखा दुवा तयार होतो. परिणामी, तुमच्या दोघांमध्ये नेहमीच प्रेम असेल.

एकमेकांचा आदर करणे- प्रत्येक नात्यात एकमेकांचा आदर करणे महत्त्वाचे असते. नातेसंबंधात एकमेकांचा आदर करणे, दुसरीकडे, बंध मजबूत करते.

 इतरांसमोर आपल्‍या जोडीदाराचा आदर न केल्‍याने किंवा दुखावणार्‍या गोष्टी बोलल्‍याने तुमचा संबंध कमकुवत होतो. तरीही,

तुमचा जोडीदार जर तुमचा सतत आदर करत असेल तर तुमचे नाते अधिक घट्ट होईल.

एकमेकांना प्रेरित करणे- प्रत्येकाचे जीवनात एक ध्येय असते आणि निरोगी नातेसंबंधात तुमचा जोडीदार तुम्हाला सतत प्रेरणा देईल.एकमेकांना प्रेरित करणे