जेव्हा एखाद्याला तुमच्यामध्ये स्वारस्य नसते तेव्हा हे स्पष्ट होते की ते तुमच्यामध्ये स्वारस्य गमावत आहेत.

जर तुमच्या जोडीदाराला तुमच्यामध्ये स्वारस्य नसेल, तर तो बहुधा दुसऱ्या कोणाला भेटला असेल.

 ते दुसऱ्याच्या प्रेमात आहेत आणि त्यांच्याशी संभाषण करण्यास आवडतात. ते त्यांचे विवाहबाह्य

संबंध लपवण्यासाठी अत्यंत धोकादायक पद्धतींचा अवलंब करतात.

तुमचा जोडीदार तुमच्यासोबत दैनंदिन गोष्टी करू इच्छित नाही ज्या तुम्हाला दोघांना आवडायच्या,

 तर त्याचा तुमच्यामध्ये रस कमी झाल्याचा संकेत आहे. कालांतराने, स्वारस्य कमी होते.

तुमच्या लक्षात येईल की तो तुमच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करतो, तुमच्यासोबत योजना बनवणे टाळतो आणि

त्याच्या आयुष्यातील निवडींमध्ये तुमचा समावेश करणे थांबवतो. याच्या प्राथमिक कारणांपैकी एक म्हणजे तुमच्या दोघांमधील भावनिक संबंधाचा अभाव.

जर तुमचा जोडीदार एखाद्या साध्या मतभेदामुळे पटकन चिडला असेल, तर तो तुमच्याशी हे संबंध पुढे चालू ठेवू इच्छित नाही.

जर तुमचा प्रियकर ओरडणे आणि ओरडणे थांबवत नसेल तर तुम्हाला कसे वाटते यात त्याला रस नाही.